Tại sao không nên trồng cây đa trước nhà?

Câu hỏi: Tại sao không nên trồng cây đa trước nhà?

Nội dung câu hỏi:
Cây đa phát triển nhanh tạo cảnh quan rất đẹp và còn được gọi là cây bất tử nhưng tại sao ít gia đình lựa chọn trồng? (Phú)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé