Tại sao lá cây đổi màu vào mùa thu?

Câu hỏi: Tại sao lá cây đổi màu vào mùa thu?

Nội dung câu hỏi:
Tại sao vào mùa thu, lá cây lại chuyển màu? Nó chuyển màu do cơ chế nào? (Hồng Hà)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé