Tại sao lá cây không chết dù đứt lìa khỏi cành một tháng?

Câu hỏi: Tại sao lá cây không chết dù đứt lìa khỏi cành một tháng?

Nội dung câu hỏi:
Thông thường, lá lan hồ điệp để tự nhiên 2-3 ngày sẽ chết. Chiếc lá này đứt lìa khỏi cây một tháng rồi nhưng vẫn không có hiện tượng đó, mà chỉ nhăn nheo lại. Xin hỏi tại sao vậy? (Phan Ngọc Dương Tài)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé