Tại sao loài mối có thể xây tổ cao?

Câu hỏi: Tại sao loài mối có thể xây tổ cao?

Nội dung câu hỏi:
Tôi xem chương trình thế giới động vật thấy có nhiều tổ mối rất cao ở vùng rừng rậm châu Á và thảo nguyên châu Phi. Tại sao một loài nhỏ bé như mối có thể xây tổ cao đến vậy? Rất mong nhận được giải đáp của các bạn. (Minh Trang)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé