Tại sao lưỡi rắn lại chẻ đầu?

Câu hỏi: Tại sao lưỡi rắn lại chẻ đầu?

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi vì sao lưỡi rắn lại chẻ thành hai đường ở phần đầu mà không liền thành một khối như lưỡi động vật có vú? (Ngọc Dung)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé