Tại sao một số con sư tử đực không có bờm?

Câu hỏi: Tại sao một số con sư tử đực không có bờm?

Nội dung câu hỏi:
Tôi xem chương trình thế giới động vật thấy nhiều con sư tử đực ở châu Phi không có bờm? Xin hỏi tại sao lại như vậy? (Duy Tuấn)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé