Tại sao người ta hay chôn xác mèo chết vào gốc cây khế?

Câu hỏi: Tại sao người ta hay chôn xác mèo chết vào gốc cây khế?

Nội dung câu hỏi:
Nhiều người cho rằng chôn xác mèo chết vào gốc khế chua, sau sẽ cho quả ngọt. Vị chua, ngọt do di truyền giống hay cách chăm bón? (Việt)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé