Tại sao rắn tránh xa cây hoa lan tỏi?

Câu hỏi: Tại sao rắn tránh xa cây hoa lan tỏi?

Nội dung câu hỏi:
Cây leo xanh tốt rắn hay trú ngụ nhưng với hoa lan tỏi thì chúng không dám bén mảng, nhiều gia đình chọn trồng để xua rắn. Vì sao? (Tranh)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé