Tại sao trái cây bỏ vào ngăn đá tủ lạnh bị thâm và xốp?

Câu hỏi: Tại sao trái cây bỏ vào ngăn đá tủ lạnh bị thâm và xốp?

Nội dung câu hỏi:
Tôi thấy bỏ thịt cá vào ngăn đá tủ lạnh, khi rã đông thịt vẫn mềm bình thường. Tuy nhiên, trái cây thì bị thâm và xốp. Xin hỏi tại sao? (Trần Văn Đức)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé