Tại sao trồng cây quỳnh nên có thêm cành giao?

Câu hỏi: Tại sao trồng cây quỳnh nên có thêm cành giao?

Nội dung câu hỏi:
Nhiều người trồng cây quỳnh thường kèm thêm cành giao. Làm như vậy để cây ra nhiều hoa hay giúp hoa đẹp hơn? (Lan)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé