Tại sao xe chạy qua những cây cọc thì có tiếng xè xè?

Câu hỏi: Tại sao xe chạy qua những cây cọc thì có tiếng xè xè?

Nội dung câu hỏi:
Khi chạy xe máy lướt qua các cọc hay cột dọc đường thì liên tiếp có âm thanh xè xè, ví dụ như cọc báo đất lở hay bờ kè lở; còn khi đi vào khoảng không thì không nghe thấy nữa. (Trần Duy Cường)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé