Tận dụng dây cáp quang từ đỉnh trụ xuống hộp nối để thay thế dây Jumper

Tên ý tưởng: Tận dụng dây cáp quang từ đỉnh trụ xuống hộp nối để thay thế dây Jumper ( DT-120042 )

Nội dung:

.


Tác giả: Võ Minh Khoa
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Điện lực - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé