Tạo giống kháng bệnh Phấn trắng trên cây cao su bằng công nghệ sinh học

Tên ý tưởng: Tạo giống kháng bệnh Phấn trắng trên cây cao su bằng công nghệ sinh học ( NLNN-120077 )

Nội dung:

Hiện nay, tại Việt Nam chưa có giống nào kháng bệnh hoàn toàn đối với bệnh lá Phấn trắng. việc việc xử lý bệnh Phấn trắng chủ yếu bằng các loại thuốc có trên thị trường.

Trong tương lai, cần nên nghiên cứu tạo ra giống cao su bằng phương pháp chuyển những đoạn gen kháng bệnh Phấn trắng để tạo ra giống cao su không bị bệnh phục vụ cho nông dân và doanh nghiệp trồng cao su.

Trên đây là ý tưởng của tôi,

Trân trọng!


Tác giả: Thái Bảo Tri
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Cao su Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé