Tạo group chợ của Công ty trên Facebook

Tên ý tưởng: Tạo group chợ của Công ty trên Facebook ( YTK-120140 )

Nội dung:

Trao đổi, buôn bán các mặt hàng của các cá nhân trong Công ty, tăng đoàn kết

Tạo group chợ của Công ty trên Facebook, hàng tuần mọi người trao đổi, mua bán các mặt hàngTác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé