Tàu điều khiển từ xa thu gom rác trên sông

Tên ý tưởng: Tàu điều khiển từ xa thu gom rác trên sông ( CNKT-120071 )

Nội dung:

Chiếc tàu điều khiển từ xa, có ngăn đựng rác thải, khi chạy trên mặt nước sẽ gạt các rác thải trên mặt nước vào ngăn đựng


Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé