Thắc mắc về loài sinh vật có nhiều chân

Câu hỏi: Thắc mắc về loài sinh vật có nhiều chân

Nội dung câu hỏi:
Tôi thấy một loài động vật bám trên tường nhà dài khoảng 5 cm. Cho hỏi đây là con gì? (Hoang Thien)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé