Thắc mắc về loài vật giống 'cành trúc'

Câu hỏi: Thắc mắc về loài vật giống ‘cành trúc’

Nội dung câu hỏi:
Nhìn qua tôi tưởng lầm loài vật này là một đoạn trúc nhỏ, nhưng khi nhìn thấy chân nó, tôi mới biết nó là động vật. Đây là con gì vậy?


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé