Thêm các thùng rác công cộng thu hồi riêng pin cũ và pin đã qua sử dụng tránh ôi nhiễm môi trường

Tên ý tưởng: Thêm các thùng rác công cộng thu hồi riêng pin cũ và pin đã qua sử dụng tránh ôi nhiễm môi trường

Nội dung:

Thêm các thùng rác công cộng thu hồi riêng pin cũ và pin đã qua sử dụng tránh ôi nhiễm môi trường


Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé