Thiết bị phát hiện smartphone

Tên ý tưởng: Thiết bị phát hiện smartphone ( CNKT-120111 )

Nội dung:

Một thiết bị ( tạm gọi là thiết bị X) có thể tự động quét và phát hiện thiết bị smart phone ( Iphone, Samsung,…), hoặc nói rộng hơn là các thiết bị thông minh có giao tiếp wifi hoặc bluetooth. Thiết bị X này chủ động quét các thiết bị có giao tiếp Wifi hoặc Bluetooth, không phụ thuộc vào thiết bị thông minh ( Iphone, Ipad, Samsung,…hoặc hệ điều hành IOS, Android) có chủ động kết nối truy cập vào hay không. Tất nhiên, chỉ quét được các thiết bị đang ở chế độ bật wifi hoặc bluetooth.Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé