Thu gom pin đã qua sử dụng

Tên ý tưởng: Thu gom pin đã qua sử dụng ( MT-120049 )

Nội dung:

Các loại pin tiểu, pin đại, pin điện thoại, laptop, … và các thiết bị điện tử bị thải loại với số lượng càng ngày lớn.

Các loại pin này khi thải ra môi trường sẽ khó phân hủy và gây ô nhiễm môi trường đất, nguồn nước.

Ý tưởng: mỗi đoàn thanh niên cơ sở vận động và trang bị một tổ thu gom pin thải loại, đã qua sử dụng; định kỳ thực hiện thu gom tập trung và đưa đến cơ sở xử lý rác thải độc hại có chuyên môn trên địa bàn.


Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé