Thư viện sách số Thanh niên Việt Nam

Tên ý tưởng: Thư viện sách số Thanh niên Việt Nam ( VT-120124 )

Nội dung:

Thành lập Thư viện sách số Thanh niên Việt Nam: Là nơi lưu trữ ebook thuộc nhiều nội dung, ngôn ngữ đa dạng để từng thanh niên có thể truy cập và đọc sách trực tuyến.

Mục đích: nâng cao tinh thần học tập từ kho tàng kiến thức vô tận của nhân loại, tăng sự tiện ích trong việc đọc sách mọi lúc mọi nơi của Thanh niên, gia tăng kiến thức của bản thân từng thanh niên. Thư viện số là nơi cộng đồng người đọc thanh niên kết nối, hỗ trợ nhau trong việc đánh giá chất lượng từng đầu sách, ngày càng nâng cao chất lượng của thời gian đọc sách.

Cách thực hiện: mỗi thanh niên góp 1 đầu sách (có đăng ký để không trùng nhau). Ban quản trị Thư viện thường xuyên rà soát việc đánh giá các đầu sách để biết được nội dung xu hướng mà thanh niên muốn đọc để phát động phong trào góp sách liên quan đến lĩnh vực đó. Thư viện có hòm thư góp ý công khai. Thư viện định kỳ hàng năm có đánh giá và tuyên dương các thành viên tích cực tham gia góp sách cũng như đánh giá sách, góp ý các ý tưởng để hoàn thiện và phát triển Thư viện ngày càng chất lượng hơn.


Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé