Thực phẩm an toàn

Tên ý tưởng: Thực phẩm an toàn ( YTK-120034 )

Nội dung:

Mục đích : Đảm bảo việc tiêu thụ thực phẩm an toàn, sạch

Ý tưởng : Kiểm soát chất lượng thực phẩm bằng mã vạch ngay từ khâu sản xuất nuôi trồng trong các trang trạiTác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé