Tiệm bánh online

Tên ý tưởng: Tiệm bánh online ( KD-120069 )

Nội dung:

Kinh doanh tiệm bánh online, vừa cho phép đặt hàng và có thể hướng dẫn online để người dùng tự làm bánh ở nhà, cung cấp nguyên phụ liệu và vật tư online.Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé