Tổ chức hội chợ đồ cũ

Tên ý tưởng: Tổ chức hội chợ đồ cũ ( YTK-120110 )

Nội dung:

Quyên góp đồ cũ không dùng đến làm từ thiện, trao đổi, mua bán đồ cũ

Tổ chức hội chợ, mọi người mang các đồ cũ không dùng đến hội chợ để làm từ thiện hoặc trao đổi mua bánTác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé