Tổ chức hội nghị khách hàng thường niên

Tên ý tưởng: Tổ chức hội nghị khách hàng thường niên ( YTK-120084 )

Nội dung:

Nâng cao tinh thần đoàn kết, hợp tác với đối tác

Hàng năm tổ chức hội nghị khách hàng giới thiệu về dịch vụ, công tyTác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé