Tổ chức sinh nhật hàng tháng cho cán bộ công nhân viên

Tên ý tưởng: Tổ chức sinh nhật hàng tháng cho cán bộ công nhân viên ( SK-120051 )

Nội dung:

Tổ chức sinh nhật cho các cán bộ công nhân viên hàng tháng, tặng quà, chơi các trò chơi nhỏ ít tốn thời gian, tạo ra một nét đẹp văn hóa doanh nghiệp và cũng thể hiện được sự quan tâm của Đoàn TN, Công Đoàn đối với đoàn viên thanh niên, cán bộ công nhân viên.


Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé