Tổng đài đa ngôn ngữ

Tên ý tưởng: Tổng đài đa ngôn ngữ ( CNKT-120102 )

Nội dung:

Giải pháp tổng đài đa ngôn ngữ phá vỡ rào cản giao tiếp bằng việc cho phép bất kỳ website có thể bán hàng ở bất kỳ quốc gia nào. Nó biến địa chỉ website thành một đường dây nóng được kết nói với các tổng đài địa phương.Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé