Top 10 website tradingview bitcoin hiện thông tin giao dịch mua bán

Hiện tại bạn đang giao dịch mua bán lướt sóng? Bạn cần tool cung cấp biểu đồ trading view. Hiện tại mình sử dụng các trang sau :

  1. https://www.dextools.io/
  2. https://poocoin.app/
  3. https://charts.bogged.finance/
  4. https://app.dechart.io/
  5. https://kek.tools/

Các bạn hãy góp ý giúp mình hoàn thành 10 site nhé