Trường quốc tế có được kiểm định chất lượng?


#1

Việc kiểm định chất lượng các trường quốc tế tại VN bởi các tổ chức bên ngoài là cần thiết, vì hiện nay Bộ GD&ĐT Việt Nam không thực hiện chức năng này. Việc kiểm định thường bao gồm kiểm định trường nói chung và kiểm định chương trình giảng dạy. Về chương trình giảng dạy thì IBO và CIE là hai tổ chức thiết kế, phát triển và cung cấp chương trình giáo dục phổ thông quốc tế lớn nhất, uy tín nhất và chương trình của họ chỉ cung cấp cho những trường học đạt được những tiêu chí nhất định họ đặt ra. Thông thường, các tiêu chí này bao gồm chất lượng giáo viên (giáo viên phải được công nhận đủ năng lực giảng dạy chương trình) và chất lượng cơ sở vật chất phục vụ việc triển khai chương trình dạy. Ngoài ra, các chương trình giảng dạy của Anh, Mỹ, Úc, Canada… cũng được chính phủ các nước này hoặc chính quyền bang (thông qua Bộ giáo dục) thẩm định và công nhận, dù nó chỉ có ý nghĩa là phù hợp với mục tiêu đào tạo công dân của nước họ.

Về chất lượng trường học nói chung, có một số tổ chức chuyên thực hiện chức năng thẩm định (accreditors). Phổ biến nhất là CIS (hiện ECIS không còn thực hiện chức năng kiểm định), 6 tổ chức kiểm định vùng của Hoa Kỳ ( NEASC, WASC, MSACS, NCACS, SACS, NAC) và COBIS (hệ thống các trường Anh). Việc kiểm định này nhằm đảm bảo các trường thành viên duy trì một mức độ chất lượng tương đối và chịu sự giám sát liên tục của một tổ chức bên ngoài trường, đánh giá các trường theo nhiều tiêu chí khác nhau trong sự so sánh giữa các trường cùng tham gia kiểm định.

Hiện nay, một số trường quốc tế ở VN đã được kiểm định và công nhận. CIS (Hội đồng các trường quốc tế) công nhận 3 trường: BIS, ISHCMC và UNIS. (Nguồn: http://portal.cois.org/WCM/CIS/Direc...a-615bcfde61ee)

WASC (Hiệp hội các trường miền Tây Hoa Kỳ) công nhận 2 trường: SSIS và UNIS (Nguồn: http://www.acswasc.org/directory_searchlist.cfm)

NEASC (Hiệp hội các trường vùng New England, Hoa Kỳ) công nhận 1 trường: ISHCMC (Nguồn: http://caisa.neasc.org/caisa_directo...search_results)

COBIS (Hội đồng các trường quốc tế Anh) chưa công nhận trường nào ở Việt Nam (Nguồn: http://www.cobis.org.uk/accredited-members.html)

Như vậy, chỉ có 4 trường quốc tế tại Việt Nam được công nhận, đó là: BIS (không bao gồm BVIS), ISHCMC (bao gồm CCC), UNIS và SSIS, trong đó 2 trường được công nhận kép là ISHCMC (CIS & NEASC) và UNIS (CIS & WASC).

Rất nhiều trường mới chỉ là thành viên (member) của các tổ chức kiểm định nêu trên, tuy vậy có một số trường lợi dụng chữ approved candidate for accreditation để quảng cáo giống như là trường đã được công nhận, và một số phụ huynh chỉ xem logo của tổ chức kiểm định, cũng không coi kỹ nên tưởng là trường đã được công nhận rồi.

Những trường chưa/không được công nhận không nhất thiết có nghĩa là họ đào tạo không có chất lượng. Vấn đề là khi không có một tổ chức bên ngoài, độc lập và phi lợi nhuận, đứng ra kiểm định các trường thì không có cơ sở nào để kết luận về chất lượng trường. Chất lượng khi đó chỉ là theo nhận xét cảm tính của phụ huynh/học sinh. Tuy nhiên, những trường tự tin về chất lượng và cam kết đào tạo có chất lượng thường không có lý do gì để từ chối hoặc trì hoãn việc kiểm định chất lượng.