Tự động đẩy báo cáo về tình trạng thiết bị mạng theo ngày

Tên ý tưởng: Tự động đẩy báo cáo về tình trạng thiết bị mạng theo ngày ( CNTT-120028 )

Nội dung:

Sử dụng Opensource xây dựng phần mềm lấy thông tin các thiết bị mạng bao gồm CPU, RAM, các cảnh báo về Chassic, Routing-engine, Uptime…


Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé