Tự vệ sinh nơi làm việc

Tên ý tưởng: Tự vệ sinh nơi làm việc ( YTK-120126 )

Nội dung:

Tiết kiệm tiền bạc cho cơ quan, tăng cường sức khỏe cho bản thân

Mỗi cá nhân tự thay phiên nhau dọn dẹp nơi làm việc chung cũng như tự dọn dẹp nơi làm việcTác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé