Tuyển 1 nhân viên kế toán bán hàng tại siêu thị (ĐT: 0961958214)


#1

Quản lý tiếp nhận đơn đặc hang
Quản lý hồ sơ,chấm công cho nhân viên
Theo dõi và sắp xếp ngày công
Sắp xếp sổ sách
Thu chi và xuất hoá đơn
Cần siêng năng hoạt bát
Được hưởng chế độ bảo hiểm theo qui định nhà nước
Liên hệ sắp lịch phỏng vấn: Chị Diễm