Tuyển 1 nhân viên kế toán bán hàng tại siêu thị mi ni (ĐT: 0961958214)


#1

Tuyển 01 nhân viên kế toán bán hàng tại siêu thị mi ni
Quản lý hồ sơ.thu chi cho cửa hàng
Tính tiền và in biên lai cho khách
Yêu cầu: vui vẻ,dể tiếp thu công việc
Được hưởng chế độ bảo hiểm theo qui định nhà nước
Giờ hành chánh
Liên hệ sắp lịch phỏng vấn: Chị Thiên Kim