Tuyển Lao động phổ thông làm việc 2 ca (ĐT: 0916951387)


#1

Mô tả:
- Cần 5 nhân viên nam/ nữ phụ làm việc 2 ca
Sáng : 7h -11h30 Lương: 1tr8
Chiều: 13h - 18h Lương: 2tr2
Phụ bán, đóng gói, kiểm kê các mặt hàng Yến Sào dinh dưỡng
Yêu cầu:
Nam/ nữ 18-30 vui vẻ, hòa đồng, siêng học hỏi
*** Liên hệ trực tiếp 0916.951.387 gặp CHỊ DUNG để hẹn lịch phỏng vấn