Ứng dụng nhắc việc của người dùng trên website

Tên ý tưởng: ứng dụng nhắc việc của người dùng trên website ( CNTT-120017 )

Nội dung:

Ứng dụng nhắc việc cho phép website nhắc nhở công việc cho người dùng khi bắt đầu sử dụng máy tính


Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé