Ứng dụng thư viện điện tử chia sẽ tài liệu, kiến thức, kinh nghiệm

Tên ý tưởng: Ứng dụng thư viện điện tử chia sẽ tài liệu, kiến thức, kinh nghiệm ( CNTT-120021 )

Nội dung:

- Xây dựng ứng dụng cho phép người dùng có thể download, upload tài liệu học tập, trao đổi, chia sẽ các kiến thức , kinh nghiệm trong công việc của đơn vị

- Ứng dụng chia thành các mục  con tùy theo vị trí, loại hình công việc, hoặc dịch vụ

- Mỗi thành viên sử dụng phải đăng ký tài khoản và có thể được add vào các group bởi quản trị các group này, Các group này Chỉ các thành viên trong group mới xem được thông tin.Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé