Ứng dụng tích hợp zalo vào website

Tên ý tưởng: Ứng dụng tích hợp zalo vào website ( CNTT-120019 )

Nội dung:

Tích hợp zalo cho phép website cũng cấp thông tin qua zalo page, tra cứu, quảng bá hình ảnh


Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé