Ứng dụng tìm kiếm full text search cho website

Tên ý tưởng: Ứng dụng tìm kiếm full text search cho website ( CNTT-120016 )

Nội dung:

Full text search cho phép tìm kiếm nội dung trên web trong các file định dạng khác nhau. cho nội dung tìm kiếm nhiều hơn


Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé