Ứng dụng tin nhắn trong website hành chính công

Tên ý tưởng: Ứng dụng tin nhắn trong website hành chính công ( CNTT-120018 )

Nội dung:

Tích hợp tin nhắn cho phép nhắn tin cho công dân/DN, cán bộ trong website hành chính công


Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé