Vật chất tối, năng lượng tối là gì?

Câu hỏi: Vật chất tối, năng lượng tối là gì?

Nội dung câu hỏi:
Em nghe mọi người nói vật chất tối, năng lượng tối là bí ẩn lớn. Vậy vật chất tối, năng lượng tối có thật không? Chúng tác động đến vũ trụ như thế nào? (Võ Phúc Tường)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé