Vật liệu làm thiết bị thăm dò vũ trụ là gì?

Câu hỏi: Vật liệu làm thiết bị thăm dò vũ trụ là gì?

Nội dung câu hỏi:
Thiết bị thăm dò vũ trụ được làm bằng vật liệu gì mà có thể hoạt động trong môi trường nhiệt độ thay đổi lớn như khi ở gần rìa mặt trời?


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé