Vì sao cây có thể mọc xuyên song sắt?

Câu hỏi: Vì sao cây có thể mọc xuyên song sắt?

Nội dung câu hỏi:
Tôi đi đường bắt gặp cảnh này. Xin hỏi tại sao cây có thể mọc xuyên song sắt mà vẫn khỏe mạnh? (Hà Phương)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé