Vì sao cây cổ thụ bị rỗng thân vẫn sống được?

Câu hỏi: Vì sao cây cổ thụ bị rỗng thân vẫn sống được?

Nội dung câu hỏi:
Những cây già lâu năm thường bị rỗng thân nhưng sao chúng vẫn sống được? (Nui)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé