Vì sao cây trên núi thấp hơn cây ở đồng bằng?

Câu hỏi: Vì sao cây trên núi thấp hơn cây ở đồng bằng?

Nội dung câu hỏi:
Tôi để ý thấy cây trên núi thường không cao như những loài cây sống ở đồng bằng, dù chúng được thừa hưởng nhiều ánh sáng để quang hợp, vì sao vậy?


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé