Vì sao con người không ăn cỏ?

Câu hỏi: Vì sao con người không ăn cỏ?

Nội dung câu hỏi:
Trâu bò là động vật có vú như người, tại sao nó chỉ ăn cỏ mà vẫn khỏe, trong khi con người thì không, thậm chí nếu ăn thiếu chất có thể chết?


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé