Vì sao động vật cổ đại có kích thước khổng lồ?

Câu hỏi: Vì sao động vật cổ đại có kích thước khổng lồ?

Nội dung câu hỏi:
Tôi thấy các loài động vật cổ đại như khủng long, voi ma mút, trăn cổ đại, cá sấu đến những động vật ký sinh như rận đều có kích thước khổng lồ. Vì sao thế?


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé