Vì sao khảo cây có thể cho nhiều trái vào vụ sau?

Câu hỏi: Vì sao khảo cây có thể cho nhiều trái vào vụ sau?

Nội dung câu hỏi:
Vào Tết Đoan Ngọ nhiều gia đình thường khảo cây để năm sau cho ra nhiều trái. Cách này thực tế tác động như thế nào? (Thu)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé