Vì sao phần trái cây bị dập thường ngọt hơn?

Câu hỏi: Vì sao phần trái cây bị dập thường ngọt hơn?

Nội dung câu hỏi:
Tôi thấy cứ trái cây nào có phần bị dập thì thường phần đó sẽ ngọt hơn. Vì sao vậy? (Thảo)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé