Vì sao tròng mắt động vật thường hình cầu?

Câu hỏi: Vì sao tròng mắt động vật thường hình cầu?

Nội dung câu hỏi:
Tôi thấy hầu hết tròng mắt của động vật đều có hình cầu. Vì sao vậy?


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé