[VNPT IT - ERP] Kinh doanh thực phẩm sạch và các món ăn sẵn

Tên ý tưởng: [VNPT IT - ERP] Kinh doanh thực phẩm sạch và các món ăn sẵn

Nội dung:
Đảm bảo việc người tiêu dùng có thực phẩm sạch và các món ăn sẵn, thực hiện xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch và một số món ăn sẵn.


Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé